JSK Internet

Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

Po bardzo dobrym przyjęciu wcześniej realizowanych projektow dla Urzędów Pracy, PUP w Środzie Śląskiej zdecydował się powierzyć nam prace nad swoim portalem.

Znaliśmy dobrze potrzeby głównych odbiorców serwisu, z jednej strony osób szukających zatrudnienia, z drugiej pracodawców.

Od strony wizualnej dążyliśmy do tego, aby grafika serwisu była atrakcyjna, ciepła, nastawiająca pozytywnie.

Osoby bezrobotne w łatwy sposób wyszukają informacje na temat:

  • nowych ofert pracy ze swojego powiatu, jak również z województwa, kraju, zagranicy
  • terminów szkoleń podnoszących kwalifikacje
  • możliwości odbycia stażu
  • innych zagadnień związanych z rynkiem pracy

Pracodawców zainteresują te działy serwisu, które:

  • pozwalają na zgłaszanie wolnych miejsc pracy
  • dotyczą doposażenia miejsc pracy, zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • są związane z odbywaniem stażu
  • odpowiadają na pytania związane np. z obowiązkami pracodawców wobec pracowników