JSK Internet

Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

We wrześniu 2012 r. zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została opublikowana nowa strona urzędu. Układ menu oraz rozmieszczenie elementów na stronie są zgodne z wytycznymi, które dotyczą standardów stron internetowych urzędów pracy.

Pierwszym etapem prac nad serwisem była wymiana szaty graficznej oraz zmiana struktury menu wg wymagań MPiPS. Kolejnymi etapami będzie uruchamianie poszczególnych funkcjonalności. m.in. wyszukiwarek, dedykowanych baz i formularzy.

Portal jest przede wszystkim skierowany do dwóch grup odbiorców, jakimi są osoby bezrobotne oraz pracodawcy.

Dla osób poszukujących pracy interesujące będą te części serwisu, które pomogą m. in. w :

  • znalezieniu oferty pracy
  • znalezieniu interesującej formy aktywizacji zxawodowej
  • wyszukaniu wniosków niezbędnych przy rejestracji
  • zapoznaniu się ze wszelkiego rodzaju informacjami
  • złożeniem CV przez Internet
  • wygenerowaniem życiorysu w Kreatorze CV

Natomiast pracodawcy będą mogli:

  • zamieścić ofertę pracy
  • zapoznać się z zasadami dotyczącymi stażu, prac interwencyjnych, doposażenia stanowiska pracy
  • pobrać materiały dotyczące np. zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • i wiele innych