JSK Internet

Administracja publiczna

eBIFRON

Zakończyliśmy prace nad elektronicznym Biuletynem PFRON pn. eBIFRON. Biuletyn informacyjny w przejrzystej, prostej formie skierowany do osób niepełnosprawnych. Zgodny z wytycznymi WCAG2.0 dla systemów teleinformatycznych.

eBIFRON zawiera informacje z zakresu:

  • „ABC osoby niepełnosprawnej” - podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych,
  • „ABC rynku pracy”  - podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych
  • „PFRON łatwy w czytaniu” - zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi – niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy cudzoziemców