JSK Internet

Administracja publiczna

Akcjonariat Obywatelski

Prace nad tym serwisem dotyczyły stworzenia nowoczesnej grafiki, zaimplementowania najnowszej wersji systemu WebAdministrator Gold oraz prowadzenia bieżącej aktualizacji serwisu.

Akcjonariat Obywatelski to program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Jego podstawą programową jest ułatwienie inwestorom indywidualnym nabycia akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej giełdzie.

W ramach programu "Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie" przebudowany został portal wiedzy o inwestowaniu na giełdzie www.AkcjonariatObywatelski.pl.

Strona została wzbogacona o nowe materiały, jak:

  • giełdowe symulacje
  • kalendarium z informacjami na temat ciekawych spotkań, warsztatów i konferencji poświęconych giełdzie.
  • profile prywatyzaowanych spółek
  • mapę spotkań "Inwestuj Świadomie"

www.akcjonariatobywatelski.pl