JSK Internet

Administracja publiczna

WIOŚ w Warszawie

Serwis Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie działa na obszarze województwa mazowieckiego. W jego skład wchodzą delegatury w Ciechanowie, Ostrołęce , Płocku, Radomiu i w Mińsku Mazowieckim.

Stworzyliśmy serwis główny oraz stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

Do serwisu głównego został zaimplementowany Internetowy system informacji o bilansach odpadów przemysłowych z podziałem na bilans wg gmin oraz wg rodzaju grupy, do której odpad należy.

Warto również zwrócić uwagę na dział obejmujący monitoring środowiska, w którym prezentowane są poszczególne wyniki poziomu różnego rodzaju zanieczyszczeń.