JSK Internet

Administracja publiczna

Urząd Regulacji Energetyki

Oddaliśmy strony internetowe przygotowane dla Urządu Regulacji Energetyki.

Stara strona została przebudowana. Powstały: strona dla przedsiębiorców, strona dla odbiorców, wersja angielska serwisu, Biuletyn Informacji Publicznej. Prace bazodanowe miały na celu wyodrębnienie treści portalu na nowe serwisy internetowe.

Portal w przejrzysty sposób prezentuje informacje skierowane do różnych grup odbiorców.