JSK Internet

Administracja publiczna

Mojakomenda.pl

Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji ma poprawić warunki obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Celem było stworzenie jednolitego standardu komend i komisariatów w całym kraju, w szczególności w części odwiedzanej przez obywateli. 

Serwis zawiera opis programu, wytyczne, ważna jego częścią jest wyszukiwarka komend.

Baza komend została stworzona na module "Bazy danych i Formularze".

Baza zintergrowana została z modułem mapy.

Informacje, o każdej z prezentownych komend wyświetlane są wg ustandaryzowanego szablonu.

Każda z komend sama zarządza informacjami jej dotyczącymi. Aktualizują stan zaawansowania prac prowadzonych u nich w komendzie.

 

Strona programu: