JSK Internet

Administracja publiczna

Nowa strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Niedawno oddaliśmy nową, odświeżoną stronę internetową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmieniliśmy nie tylko wygląd serwisu, na użytkowników czeka szereg przydatnych funkcji w tym: animacje, rozsuwane bloki, dodtkowe szablony treści, zaawansowane narzędzia wyszukiwania informacji.
Układ blokowy strony może być modyfikowany przez nowe narzędzie Menadżer Układu Blokowego w trybie drag & drop. Pomaga redaktorom w prosty sposób zmianiać układ wyświetlanych informacji w różnych sekcjach.

Duży nacisk położyliśmy na dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.

Serwis MSW korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań i najlepszych standardów z obszaru projektowania dostępnych stron zgodnie z wymaganiami WCAG oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

www.mswia.gov.pl